24/7 helpdesk op Bali
Persoonlijke service
Van villa tot excursie
Al 10 jaar Bali specialist

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Bali Bungalow Rent fungeert als bemiddelaar tussen de eigenaar en huurder van de vakantie villa/bungalow en is als zodanig gemachtigd door de eigenaar om de villa namens deze te verhuren.

Bali Bungalow Rent treedt op als vertegenwoordiger van de villa.

Wanneer er specifieke voorwaarden voor een betreffende villa gelden, dan gelden deze voorwaarden vermeld op de villa-pagina.

Reservering/Betaling

Nadat wij uw reserveringsaanvraag hebben ontvangen zullen wij u zo spoedig mogelijk, per e-mail, laten weten of de door u gewenste villa nog vrij is. Als u ons bevestigt de villa te willen huren, zullen wij u hiervoor een voorlopige reservering sturen. De voorlopige reservering wordt als boeking geaccepteerd zodra door u de eerste aanbetaling, in het algemeen 50% van de huursom, binnen de daarvoor geldende termijn (meestal 5 dagen) is voldaan en daarmee is uw boeking definitief.

Indien uw eerste betaling niet binnen de genoemde termijn is voldaan, komt de reservering te vervallen en zijn wij vrij om de accommodatie aan een andere partij te verhuren.

Het restantbedrag dient eveneens binnen de daarvoor geldende termijn, meestal 6 weken voor aankomst, te worden voldaan. Bij niet tijdige betaling kunnen wij de overeenkomst ontbinden, zonder dat restitutie van de vooruitbetaling plaatsvindt.

Indien een boeking binnen 6 weken vóór aanvang van de huurperiode plaatsvindt, dient de volledige huursom, eventueel vermeerderd met de borgsom, in één keer te worden voldaan.

Betalingen geschieden door overmaking op het rekeningnummer Bali Bungalow Rent.

Borgsom

In geval er een borgsom van toepassing is, bedraagt deze in veel gevallen €150,00 welke binnen 2 weken na beëindiging van de verhuurperiode, onder aftrek van eventuele schade of reparatie, wordt teruggestort.

Annuleren
Mocht u onverhoopt moeten annuleren, bent u de volgende annuleringskosten verschuldigd;

  • Tot 6 weken voor aanvang van de huurperiode maximaal 50% van de huurprijs
  • Na 6 weken voor aanvang van de huurperiode de volledige huurprijs

Wij adviseren u een annuleringsverzekering af te sluiten.

Verhuur

De overeenkomst welke wordt aangegaan, heeft betrekking op de accommodatie die wordt gehuurd waarbij het aantal bedden als maximaal bezettingsaantal niet mag worden overschreden.

Op de eerste huurdag staat de accommodatie vanaf 14.00 uur ter beschikking en dient op de laatste huurdag om uiterlijk 11.00 uur te worden verlaten. Indien de huurder niet of te laat komt of voor het einde van de huurperiode de accommodatie verlaat vindt geen restitutie plaats.

Aansprakelijkheid

De gegeven beschrijving van de accommodatie en omgeving zijn persoonlijk en subjectief en verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor beschrijvingen en impressies.

Huurder vrijwaart verhuurder voor aanspraken van derden inzake schade aan personen of goederen en dient hiervoor zelf een reisverzekering af te sluiten.

Verhuurder kan slechts aansprakelijk worden gesteld indien schade te wijten is aan grove schuld of opzet.

Verplichtingen

Huurder dient de accommodatie tijdig en in dezelfde staat als bij aanvang van de huurperiode op te leveren. Bij niet nakomen hiervan kan verhuurder eventuele kosten verrekenen met de borgstelling als deze op de accommodatie van toepassing is.

 

×

Hallo!

Hoe kunnen wij u helpen? Klik op de naam of foto en stel uw vraag via Whatsapp.

× Hoe kunnen we helpen?